Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/hminwest/ftp/hminwest/jasielska8c.pl/en/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Jasielska 8c - Grupa Inwest - Strona główna
Jasielska 8C

About
the investments

The Structure
of the building ans apartments

Jasielska 8C

Location

Gallery

Find
Flat

Floor

Rooms

Status

search

reset

Stage

Number

Floor

Flat's area

Additional
space area

Bedroom's count

Gross price
in PLN

Status

Apartment
card 2D

Apartment
card 2D

icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
icon icon
Sorry, there are no apartments in the given search criteria.

Dziennik
Budowy

2024-04-05

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych) - 100%

2023-12-31

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych) - 3 kondygnacje

2023-10-30

Wykonanie stanu 0

2023-07-30

Wykonanie przyłączy budowlanych, zaplecza budowy, zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska), wykopu.

2023-04-19

Nabycie gruntu, Przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie PnB, przygotowanie placu budowy - wycinka drzew, rozbiórka budynków istniejących.

Harmonogram
Prac

ETAP 1 - WYKONANO: kwiecień 2023

Nabycie gruntu, Przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie PnB, przygotowanie placu budowy - wycinka drzew, rozbiórka budynków istniejących.

ETAP 2 - WYKONANO: lipiec 2023

Wykonanie przyłączy budowlanych, zaplecza budowy, zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska), wykopu.

ETAP 3 - WYKONANO: październik 2023

Wykonanie stanu 0

ETAP 4 - WYKONANO: grudzień 2023

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych) - 3 kondygnacje

ETAP 5 - WYKONANO: luty 2024

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych) - 100%

ETAP 6: sierpień 2024

Montaż stolarki okiennej, wykonanie prac elewacyjnych (bez parteru), montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej, wykonanie ścian działowych.

ETAP 7: październik 2024

Wykonanie robót wykończeniowych lokali w zakresie: - tynki, - szpachle, - posadzki, - gruntowanie lokali

ETAP 8: styczeń 2025

Zakończenie prac wpisem do dziennika budowy, zgłoszenie do użytkowania, uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie obiektu / uzyskanie Zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu / możliwość użytkowania obiektu na podstawie art. 54 ust. 1 zd. 1 Prawa Budowlanego

Check our Investments

Contact
us

Biuro Sprzedaży - Poznań

Jakub Chenafi

Czesława Niemena 5
61-131 Poznań

tel. +48 882 818 848
e-mail: jakub.chenafi@grupainwest.pl

This site uses cookies. Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites. Close X